Behöver du serva Zoomen?

Vi är behöriga att utföra alla typer av service.

Från grundservice där hela Zoomen gås igenom och kontrolleras.
Till garantiärenden, utbyte eller reparation av elektronikdelar eller ramdelar.

Vi kan även utföra specialanpassningar efter era behov.

Vi har normalt snabb och effektiv service, så du snabbt kan använda din Zoom igen.